Βιομηχανικές Εκπαιδεύσεις | Omicron2024-04-24T10:32:40+03:00

Omicron Safety Consulting

Βιομηχανικές Εκπαιδεύσεις

Η Omicron Safety Consulting συμβάλλει μέσω εξειδικευμένης γνώσης  στην προσπάθεια για τον εκμηδενισμό των ατυχημάτων στην εργασία.

Omicron Safety Consulting

Βιομηχανικές Εκπαιδεύσεις

Η Omicron Safety Consulting συμβάλλει μέσω εξειδικευμένης γνώσης  στην προσπάθεια για τον εκμηδενισμό των ατυχημάτων στην εργασία.

Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron
  • Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύουμε Βιομηχανίες & Επιχειρήσεις

Η Omicron Safety Consulting, σε
συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δημιουργεί πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία.

  • Συμβουλευτική

Συμβουλευτείτε μας για την Ασφάλεια στην Εργασία

Έμπειροι Τεχνικοί Ασφάλειας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, όλων των κατηγοριών επικινδυνότητας.

Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron
Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron

Πελάτες της Omicron Safety Consulting

Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πελάτες μας, είναι η κινητήρια δύναμη να παρέχουμε πάντα την υψηλότερη ποιότητα στις υπηρεσίες μας!

Μερικοί από αυτούς

Ευχαριστούμε τους Συνεργάτες μας

Δείτε τα πιο πρόσφατα άρθρα

Εκπαιδεύστε το Προσωπικό σας !

Η Υγεία και η Ασφάλεια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή και το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Ο σκοπός της Omicron Safety Consulting είναι να δώσει στις επιχειρήσεις την υποστήριξη που χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου “ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”.

Omicron Safety Consulting
Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron
Omicron
Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες μας

Συμπληρώνοντας την φόρμα συμφωνείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μεσω τηλεφώνου.