Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίησης : AXIA CERT

Το Σχήμα

Η εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας OMICRON SAFETY CONSULTING, σε συνεργασία με την AXIA CERT, ένα καταξιωμένο φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα και διαπιστευμένο βάση του προτύπου EN ISO 45001:2018, εγκαινιάζουν στην Ελληνική Αγορά ένα θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αμυντικής οδήγησης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους εταιρειών, οι οποίοι έχουν δίπλωμα οδήγησης, σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα/κλάδο εργασίας και αν ανήκουν.

Σκοπός και στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • να αναπτύξουν κατάλληλη γνώση και ενσυναίσθηση αμυντικής οδήγησης, με στόχο την αλλαγή της επιθετικής οδηγικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας,
 • να αναπτύξουν ικανότητες πρόβλεψης, αποφυγής και σωστού χειρισμού επισφαλών καταστάσεων, αλλά και συνείδηση ασφάλειας, με στόχο την αποφυγή εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα.

Εκπαιδευτικός Φορέας

Η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024:2012, σε συνεργασία με αντίστοιχους, κοινοποιημένους στο ΕΣΥΔ, Φορείς Πιστοποίησης.

Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Επιθετική οδήγηση
 • Απόσπαση προσοχής
 • Κούραση & οδήγηση
 • Αλκοόλ & οδήγηση
 • Αμυντική οδήγηση
 • Αποστάσεις ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα
 • Συστήματα ενεργητικής & παθητικής ασφάλειας
 • Ερωτηματολόγιο αμυντικής οδήγησης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την οδήγηση
 • Εκτίμηση των κινδύνων
 • Στοιχεία των δρόμων
 • Ανάλυση σεναρίων
 • Εκτίμηση αμυντικής οδήγηση
 • Συμπεράσματα
 • Τελικό τεστ

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν στις 01/02/2023.
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Χρονική διάρκεια: 4 ώρες.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 25.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο):
  • Τρόπος διεξαγωγής: Διεξάγεται από την AXIA CERT, καθώς η αξιολόγηση της παρακολούθησης του προγράμματος αποτελεί αντικείμενο της. H διαδικασία αυτή θα γίνεται μετά τη λήξη του μαθήματος ή την επόμενη εργάσιμη μέρα, κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα.
  • Χρονική διάρκεια: 30 λεπτά.
 • Πιστοποίηση:
  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται στην εταιρεία του εκπαιδευόμενου.
 • Δήλωση Συμμετοχής: Θα πρέπει να αποστέλλονται Omicron Safety Consulting, μέσω email, τα κάτωθι:
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου εκπαιδευόμενου.
  • Άδεια Οδήγησης (Δίπλωμα) εκπαιδευόμενου.
  • Η αποστολή των ανωτέρω γίνεται το αργότερο 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει απαραιτήτως:
  • Να κατέχουν Άδεια Οδήγησης (Δίπλωμα).
  • Να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.
 • Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα αποστέλλεται με email στην Omicron Safety Consulting.