Ανθρώπινη Αξιοπιστία

Η ανθρώπινη αξιοπιστία γίνεται στις μέρες μας όλο και πιο συχνή, καθόσον μεγάλα ατυχήματα που συγκλόνισαν τον κόσμο (π.χ  Chernobly, Challenger, Fukosima), αλλά και μικρότερα ή ακόμα και καθημερινά συμβάντα, αποδίδονται συχνά στο ανθρώπινο λάθος. Η ίδια, όμως, αναφορά και δημοσιότητα, δεν δίνεται στα επιτεύγματα της ανθρώπινης αξιοπιστίας. Τα ανθρώπινα λάθη αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των πιθανών εκβάσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά, η μελέτη των ανθρώπινων λαθών είναι σημαντική για την βελτίωση της ασφάλειας.

Στην εκδήλωση ενός  ανθρώπινου λάθους συμβάλουν  2 κατηγορίες αιτιών:

  • Οι ενδογενείς αιτίες: που αναφέρονται στον άνθρωπο.

  • Οι εξωγενείς αιτίες: που αναφέρονται  στο σύστημα εργασίας και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται κατά τη εκδήλωση του λάθους.

Κατά συνέπεια, η διερεύνηση των αιτιών των ανθρώπινων λαθών προϋποθέτει την μελέτη τόσο του ανθρώπινου παράγοντα όσο και του συστήματος εργασίας, πάντοτε υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης τους.

Ενδογενείς αιτίες του ανθρώπινου λάθους:

Η απόδοση στην εργασία εξαρτάται από τη αλληλεπίδραση του συστήματος εργασίας και των ικανοτήτων των εργαζομένων.

Από την μια πλευρά, το σύστημα εργασίας μπορεί να προσφέρει αρκετές δυνατότητες στα άτομα (π.χ. γραπτές οδηγίες, επόπτευση, ασφαλιστικές δικλείδες, οργάνωση πληροφοριών, κλπ.).

Από τη άλλη πλευρά, ενδέχεται να επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς (π.χ. αυξημένος φόρτος εργασίας, χρονικοί περιορισμοί, αβεβαιότητα πληροφοριών, ανταγωνιστική στόχοι, κλπ.).

Εξωγενείς αιτίες του ανθρώπινου λάθους:

Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων και η αντιμετώπιση των απαιτήσεων εξαρτώνται:

  • Από τις γνώσεις.
  • Από τους εμπειρικούς κανόνες.
  • Από την επιδεξιότητα των ανθρώπων.

Πλαίσιο  ανάλυσης  ενδογενών αιτιών των ανθρώπινων λαθών:

Πλαίσιο ανάλυσης ενδογενών αιτιών των ανθρώπινων λαθών

Κοκλάνης Βασίλειος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Επιστημονικός Σύμβουλος & Εισηγητής