Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ασφαλής Συναρμολόγηση Ικριωμάτων”

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Εισηγητής:   Κοκλάνης Βασίλειος

Το Σχήμα

Η εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας OMICRON SAFETY CONSULTING, σε συνεργασία με καταξιωμένο φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα, εγκαινιάζουν στην Ελληνική Αγορά το θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης “Ασφαλής Συναρμολόγηση Ικριωμάτων”.

Σκοπός

Σκοπός και στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την ορθή και ασφαλή συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων, ακολουθώντας τις τυπικές οδηγίες των κατασκευαστών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές συναρμολόγησης ικριωμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Τεχνίτες Ικριωμάτων
 • Μηχανικούς Συναρμολόγησης ικριωμάτων
 • Τεχνικούς/Μηχανικούς Ασφαλείας
 • Επιβλέποντες Μηχανικούς

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Νομοθεσία & εφαρμοζόμενα πρότυπα Ικριωμάτων
 • Τύποι Ικριωμάτων
 • Αρμωση – Εξάρμωση Ικριωμάτων
 • Φορτίσεις- Δυνάμεις – ευστάθεια ικριωμάτων
 • Αναλυτικό παράδειγμα ασφαλής συναρμολόγησης ικριώματος
 • Ειδικές Διαμορφώσεις
 • Ασφάλεια κατά την συναρμολόγηση των ικριωμάτων, ΜΑΠ – αποτροπή πτώσης κατά την συναρμολόγηση ικριωμάτων
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων κατά τη συναρμολόγηση ικριωμάτων
 • Οδηγίες ασφαλείας/καλές πρακτικές

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Διαθέσιμο από 01 Νοεμβρίου 2023
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Έδρα Omicron Safety Consulting – Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης
  • Χρονική διάρκεια: 6 ώρες.
  • Χρονική διάρκεια αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): 30 λεπτά
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 23.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Προϋποθέσεις:
  • Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.