Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ασφαλής Χρήση Καλαθοφόρων”

Ασφαλής Χρήση Καλαθοφόρων

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίησης : AXIA CERT LTD
 • Εισηγητής:   Κοκλάνης Βασίλειος

Το Σχήμα

Η εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας OMICRON SAFETY CONSULTING, σε συνεργασία με την AXIA CERT, ένα καταξιωμένο φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα, εγκαινιάζουν στην Ελληνική Αγορά το θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης “Ασφαλής Χρήση Καλαθοφόρων”.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους εταιρειών που χειρίζονται καλαθοφόρα οχήματα/εργοεξέδρες με συνολικη ισχύ έως 10KW. Να επισημάνουμε ότι το Π.Δ. 89/99 αναφέρει σχετικά για τα μηχανήματα έργου ότι για ισχύ <10ΚW “η οδήγηση και ο χειρισμός των εξοπλισμών αυτών γίνεται από άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στον εργοδότη ή/ και στον τεχνικό ασφάλειας της επιχείρησης. Στα άτομα αυτά γίνεται έγγραφη ανάθεση των καθηκόντων τους από τον εργοδότη.”

Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας (Ν. 4982/2022) για πιστοποίηση εκπαίδευσης χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων Έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kg, αλλά και για μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kg από κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και φορέα πιστοποίησης προσώπων κατά ISO 17024 αντιστοίχως.

Σκοπός

Σκοπός και στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να αναπτύξουν κατάλληλη γνώση για τους βασικούς τύπους των καλαθοφόρων, τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά, τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν, ώστε να είναι ικανοί να τα χειριστούν, με τον ενδεδειγμένο τρόπο που προβλέπει ο κατασκευαστής.
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους βασικούς κινδύνους ασφαλείας κατά το χειρισμό των μηχανήματων και να παίρνουν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Τύποι καλαθοφόρων
 • Βασικοί κανόνες
 • Αρμοδιότητες
 • Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών
 • Σχετιζόμενη Νομοθεσία
 • Απαιτήσεις Εκπαίδευσης
 • Αναγνώριση κινδύνων
 • Εκτίμηση των κινδύνων και μέτρα ασφαλείας
 • Έλεγχος/επιθεώρηση
 • Συντήρηση
 • Ασφαλής χειρισμός
 • Διδάγματα από ατυχήματα/κακές πρακτικές
 • Τελικό τεστ

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Διαθέσιμο από 01 Φεβρουαρίου 2023
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Έδρα Omicron Safety Consulting – Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης
  • Χρονική διάρκεια: 5 ώρες.
  • Χρονική διάρκεια αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): 30 λεπτά.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 25.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Προϋποθέσεις:
  • Η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.
  • Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα και να είναι ικανοί για απλές μαθηματικές πράξεις.