Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων Οχημάτων”

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίησης : AXIA CERT LTD

Το Σχήμα

Η εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας OMICRON SAFETY CONSULTING, σε συνεργασία με την AXIA CERT, ένα καταξιωμένο φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα, εγκαινιάζουν στην Ελληνική Αγορά το θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης “Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων Οχημάτων”.

Σκοπός

Σκοπός και στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να  αναπτύξουν κατάλληλη γνώση για τους βασικούς τύπους των περονοφόρων οχημάτων, τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά, τις βασικές αρχές ανύψωσης φορτιού, τον ασφαλή χειρισμό τους, ώστε να είναι ικανοί να τα χειριστούν με το ενδεδειγμένο τρόπο που προβλέπει ο κατασκευαστής.
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους βασικούς κινδύνους ασφαλείας κατά το χειρισμό των περανοφόρων οχημάτων  και να παίρνουν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Η OMICRON SAFETY CONSULTING εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024:2012,  σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Τύποι Περονοφόρων
 • Βασικές αρχές ανύψωσης φορτίου με την  χρήση περονοφόρου
 • Υπομόχλιο
 • Συνδυαζόμενο κέντρο βάρους
 • Τρίγωνο σταθερότητας
 • Κέντρο φορτίου
 • Σχετιζόμενη Νομοθεσία
 • Αναγνώριση κινδύνων
 • Εκτίμηση των κινδύνων και μέτρα ασφαλείας
 • Έλεγχος/επιθεώρηση
 • Συντήρηση
 • Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών περονοφόρων
 • Ασφαλής χειρισμός
 • Τελικό τεστ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Χειριστές περονοφόρων οχημάτων.
 • Σε όσους εμπλέκονται στην λειτουργία των περονοφόρων οχημάτων (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι σε αποθήκες, σε συνεργεία, σε εργοτάξια κ.τ.λ.).
 • Σε όσους εμπλέκονται με την ασφάλεια στην εργασία (τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί κλπ.).

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Διαθέσιμο από 15/03/2023
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Έδρα Omicron Safety Consulting – Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης
  • Χρονική διάρκεια: 5 ώρες
  • Χρονική διάρκεια αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): 30 λεπτά
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 25
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Αξιολόγηση AXIA CERT: Καθώς η αξιολόγηση της παρακολούθησης του προγράμματος αποτελεί αντικείμενο της, η διαδικασία αυτή θα γίνεται μετά τη λήξη του μαθήματος ή την επόμενη εργάσιμη μέρα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται στην εταιρεία του εκπαιδευόμενου.
 • Προϋποθέσεις:
  • Η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.
  • Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα και να είναι ικανοί για απλές μαθηματικές πράξεις.
 • Δήλωση Συμμετοχής: Θα πρέπει να αποστέλλονται στην Omicron Safety Consulting, με email στο info@omicron.edu.gr, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου του εκπαιδευόμενου.
  Η αποστολή των ανωτέρω γίνεται το αργότερο 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.