Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ασφαλής Χρήση Φορητών Κλιμάκων”

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίησης : AXIA CERT LTD
 • Εισηγητής:   Κοκλάνης Βασίλειος

Το Σχήμα

Η εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας OMICRON SAFETY CONSULTING, σε συνεργασία με την AXIA CERT, ένα καταξιωμένο φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα, εγκαινιάζουν στην Ελληνική Αγορά το θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης “Ασφαλής Χρήση Φορητών Κλιμάκων”.

Σκοπός

Σκοπός και στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Αναγνώριση της σημασίας πρόληψης των ατυχημάτων κατά τη χρήση της κλίμακας.
 • Αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με την χρήση των κλιμάκων.
 • Απαιτήσεις Νομοθεσίας & Προτύπων.
 • Προσδιορισμός των πρακτικών εργασίας για την ορθή επιλογή, ασφαλή χρήση, επιθεώρηση, μεταφορά, αποθήκευση της φορητής κλίμακας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Νομοθεσία φορητών κλιμάκων
 • Ασφαλής χρήση φορητών κλιμάκων (μονών και διπλών)
 • Πρότυπα φορητών κλιμάκων
 • Φέρουσα ικανότητα φορητών κλιμάκων
 • Έλεγχος φορητών κλιμάκων
 • Συντήρηση φορητών κλιμάκων
 • Φύλαξη/αποθήκευση φορητών κλιμάκων
 • Επιλογή φορητών κλιμάκων

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Διαθέσιμο από 01 Ιουλίου 2023
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Έδρα Omicron Safety Consulting – Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης
  • Χρονική διάρκεια: 3,5 ώρες.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 23.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Προϋποθέσεις:
  • Οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.