Συντελεστές

 • Εκπαιδευτικός Φορέας: OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίηση: AXIA CERT
 • Πρότυπο: ISO 45001

Tο Σχήμα

Η OMICRON SAFETY CONSULTING, εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, σε συνεργασία με την AXIA CERT, καταξιωμένος φορέας Πιστοποίησης στην Ελλάδα, εγκαινιάζουν στην Ελληνική Αγορά το θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης/πιστοποίησης “Ασφαλής χρήση φορητών κλιμακων”, με βάση το πρότυπο ISO 45001.

Σκοπός του σεμιναρίου

 • Αναγνώριση της σημασίας πρόληψης των ατυχημάτων κατά τη χρήση της κλίμακας.
 • Αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με την χρήση των κλιμάκων.
 • Απαιτήσεις Νομοθεσίας & Προτύπων.
 • Προσδιορισμός των πρακτικών εργασίας για την ορθή επιλογή, ασφαλή χρήση, επιθεώρηση, μεταφορά, αποθήκευση της φορητής κλίμακας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλους τους χρήστες των φορητών κλιμάκων.

Ενότητες

 • Νομοθεσία φορητών κλιμάκων.
 • Ασφαλής χρήση φορητών κλιμάκων (μονών και διπλών).
 • Πρότυπα φορητών κλιμάκων.
 • Φέρουσα ικανότητα φορητών κλιμάκων.
 • Έλεγχος φορητών κλιμάκων.
 • Συντήρηση φορητών κλιμάκων.
 • Φύλαξη/αποθήκευση φορητών κλιμάκων.
 • Επιλογή φορητών κλιμάκων.

Πληροφορίες Προγράμματος

Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκινούν στις 1/7/2023

Διεξαγωγή εκπαίδευσης:

 • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος
 • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης
 • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης
 • Χρονική διάρκεια: 3,5 ώρες
 • Χρονική διάρκεια αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): 30 λεπτά
 • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστο 10 άτομα και μέγιστο 23

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.

Επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@omicron.edu.gr, για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης  ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Published On: 30 Ιουνίου, 2023 / Categories: Νέα / Tags: , , /