Διερεύνηση Ατυχημάτων

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING

Εκπαιδευτικός Φορέας

Η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024:2012, σε συνεργασία με αντίστοιχους, κοινοποιημένους στο ΕΣΥΔ, Φορείς Πιστοποίησης.

Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Εργατικά ατυχήματα και συνέπειές τους
 • Αίτια εργατικών ατυχημάτων
 • Μεθοδολογία διερεύνησης συμβάντων
 • Νομοθετικές υποχρεώσεις
 • Αξιολόγηση Κινδύνου
 • Πρακτικά παραδείγματα αναγνώρισης ανασφαλών καταστάσεων & ενεργειών
 • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Εργαλεία επικοινωνίας σε θέματα ασφάλειας: toolbox talks, προγράμματα επιβράβευσης κ.λπ.
 • Ο ρόλος των προϊσταμένων στην προαγωγή της ασφάλειας της εργασίας
 • Ηγεσία και προσωπική δέσμευση- ηγεσία βάσει παραδείγματος
 • Πως χτίζουμε την κουλτούρα ασφάλειας. Τι απαιτείται από την πλευρά της διοίκησης και των εργαζομένων

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν στις 01/02/2023.
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Χρονική διάρκεια: 6 ώρες.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 25.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ.
 • Δήλωση Συμμετοχής: Θα πρέπει να αποστέλλονται Omicron Safety Consulting, μέσω email, τα κάτωθι:
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου εκπαιδευόμενου.
  • Η αποστολή των ανωτέρω γίνεται το αργότερο 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει απαραιτήτως:
  • Να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.
 • Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα αποστέλλεται με email στην Omicron Safety Consulting.