Βασική Εκπαίδευση Ασφαλείας της MOTOR OIL HELLAS από την Omicron Safety Consulting

Διαδικασία Αίτησης

Για την αίτηση συμμετοχής εκπαίδευσης του προσωπικού σας, παρακαλούμε όπως:

 • Kατεβάσετε το κάτωθι αρχείο
 • Συμπληρώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και των εργαζομένων
 • Μας το αποστείλετε, μαζί με τις ταυτότητες/διαβατήρια των εργαζομένων στο mail : omicron.moh@gmail.com

ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σημείωσεις :

 1. Μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων 26 άτομα ανά ημέρα.
 2. Αν ο αριθμός των εργαζομένων σας υπερβαίνει τα 26 άτομα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε 2η συμπληρωμένη αίτηση με τους υπόλοιπους κ.ο.κ.
 3. Κάθε αίτηση αφορά μία ημέρα εκπαίδευσης.
 4. Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης εξαρτάται από την συμπλήρωση του τμήματος.
 5. Το προσωπικό των εργολάβων που έχουν λάβει εκπαίδευση τον τελευταίο χρόνο (ξεκινώντας από 01/01/2022) δεν απαιτείται να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.
 6. Ως διάρκεια της πιστοποίησης ορίζονται τα 3 έτη.
 7. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, από τις οποίες μέγιστος αριθμός λαθών είναι 4 ερωτήσεις.
 8. Οι χρεώσεις είναι ανά δεσμευμένη θέση, σύμφωνα με την τελική αίτηση. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του εργαζόμενου, θα πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση και εκ νέου πληρωμή.
 9. Η εξόφληση είναι προϋπόθεση για την αποστολή των αποτελεσμάτων στην εταιρεία και στη MOTOR OIL HELLAS, καθώς και για την έκδοση καρτών των επιτυχόντων.

ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Σε περίπτωση τροποποίησης ονομάτων, μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς, το πολύ 2 εργάσιμες πριν τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.
 • Σε περίπτωση τροποποίησης θέσεων, μπορεί να γίνει μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία το πολύ 3 εργάσιμες πριν τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης και εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις.
 • Μεταβολή – αύξηση θέσεων δε θα γίνεται δεκτή χωρίς συνεννόηση, εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Οι εργαζόμενοι αναγκαστικά θα αποχωρούν, αφού υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις ανά αίθουσα.

Με την λήψη του αιτήματος θα λάβετε άμεση απάντηση από την εταιρεία μας με την ύλη, τις λοιπές πληροφορίες και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης.