Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λεβαδόρων για 1η φορά στην Ελλάδα, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε συνεργασία με το φορέα Επιθεώρησης & Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)!

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΛΕΒΑΔΟΡΟΣ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίησης : TÜV HELLAS (NORD)
 • Πρότυπο:   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Ειδικότητα

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο κορυφαίος πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης & Πιστοποίησης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υ&Α OMICRON SAFETY CONSULTING,  εγκαινιάζει για πρώτη φορά στην Ελληνική Αγορά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/πιστοποίησης ειδικότητας Λεβαδόρου, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Ο Λεβαδόρος είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για το δέσιμο, ασφάλιση, ζύγισμα του φορτίου με ανυψωτικά μέσα (ιμάντες, συρματόσχοινα, αλυσίδες, ναυτικά  κλειδιά, κλπ). Μπορεί να επιλέξει, υπολογίσει και να εφαρμόσει την κατάλληλη διάταξη του ανυψωτικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή ανύψωση του φορτίου.

Σε συνεργασία με το χειριστή του γερανού επιθεωρεί ανυψωτικά μέσα, διατάξεις και  μηχάνημα.  Επίσης, είναι αυτός που, μέσω κωδικοποιημένων χειρονομιών, κατευθύνει το χειριστή του γερανού. Γνωρίζει την τυποποιημένη μέθοδο για σήματα χειρός (Σηματωρός, Π.Δ 105/1995), κατανοεί την φύση των ανυψωτικών εργασιών και των περιορισμών τους, συμπεριλαμβανομένων της στατικής και δυναμικής φόρτισης του γερανού και εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και του εξοπλισμού από τη έναρξη της ανύψωσης έως το τέλος αυτής.

Πιστοποίηση

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ειδικότητες, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 και μπορεί να προσφέρεται σε επαγγελματίες του ανωτέρω προφίλ.

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία, με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων την επάρκειά τους, με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια στοχεύει σε όλους τους σχετικούς κλάδους Βιομηχανία, κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ., καθώς προσφέρει προστιθέμενη αξία και δεξιότητες σε ένα συνεχώς ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η επάρκεια ενός επαγγελματία είναι ζωτικής σημασίας.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απαντά πλήρως στις προκλήσεις του σημερινού, πλήρως ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο ο  κάθε εργαζόμενος καλείται να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από το πλήθος συναδέλφων του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Εκπαιδευτικός φορέας

Η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024,  σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης , όπως η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν στις 05/11/2022.
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: κάθε Σάββατο.
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: 09:00 π.μ.
  • Χρονική διάρκεια: 6 ώρες.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 15 άτομα και μέγιστος 25.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο):
  • Τρόπος διεξαγωγής: Διεξάγεται παρουσία εκπροσώπων της TÜV HELLAS, καθώς η αξιολόγηση της παρακολούθησης του προγράμματος αποτελεί αντικείμενο της. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει είτε επί τόπου με χρήση tablet της TÜV HELLAS, μετά το τέλος της εκπαίδευσης, είτε σε δεύτερο χρόνο διαδικτυακά (απομακρυσμένα), κατόπιν συνεννόησης.
  • Χρονική διάρκεια: 1 ώρα.
 • Πιστοποίηση:
  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται από την TÜV HELLAS στην εταιρεία του εκπαιδευόμενου.
  • Η πιστοποίηση έχει χρονική ισχύ 5 έτη.
 • Δήλωση Συμμετοχής: Θα πρέπει να αποστέλλονται στον Φορέα Πιστοποίησης, μέσω email, τα κάτωθι:
  • Αίτησης Πιστοποίησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευόμενο, όχι τρίτο άτομο. Συμπληρώνονται απαραίτητα τα πεδία 1 έως και 7. Στο πεδίο 7 αναγράφεται η εκπαίδευση του Λεβαδόρου από την Omicron Safety Consulting διάρκειας 7 ωρών.
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου εκπαιδευόμενου.
  • Πιστοποίηση ΙΕΚ ή πτυχίο/τίτλος Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΣΕΚ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση απώλειας, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr, όπου θα αναφέρεται η εκπαίδευση και η απώλεια του απολυτηρίου/πτυχίου.
  • Η αποστολή των ανωτέρω γίνεται το αργότερο έως την προηγούμενη Τρίτη.
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει απαραιτήτως:
  • Να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας, βάσει Κανονισμού.
  • Να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα και να είναι ικανοί για απλές μαθηματικές πράξεις.
  • Να διαθέτουν αριθμομηχανή (π.χ. smartphone) για τον υπολογισμό απλών μαθηματικών πράξεων.

Ζητήστε μας προσφορά!

Έντυπο Αίτησης για Πιστοποίηση

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ