Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING

Εκπαιδευτικός Φορέας

Η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024:2012, σε συνεργασία με αντίστοιχους, κοινοποιημένους στο ΕΣΥΔ, Φορείς Πιστοποίησης.

Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο επίπεδα:

 • LEVEL 1 : Αναγνώριση και ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) κατά την εργασία.
 • LEVEL 2 : Αναγνώριση, ορθή χρήση και ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Προδιαγραφές.

Ο σκοπός χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας είναι να μειώσει την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή περιορισθούν σε αποδεκτό επίπεδο με τεχνικά μέσα, διοικητικούς ελέγχους ή μέσα συλλογικής προστασίας.

Τα Μ.Α.Π. δεν αντιμετωπίζουν την πηγή ή την προέλευση του κινδύνου αλλά απαιτούνται όταν υφίσταται ο κίνδυνος. Στην ουσία αποτελούν ένα είδος φράγματος ανάμεσα στον χρήστη και στο περιβάλλον εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

LEVEL 1

 • Εργαζόμενους
 • Αποθηκάριους
 • Υπευθύνους Προμηθειών

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ελάχιστες απαιτήσεις ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους και την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

LEVEL 2

 • Τεχνικούς ασφαλείας
 • Μηχανικούς ασφαλείας
 • Υπευθύνους ασφαλείας κ.λπ.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα αντίστοιχα πρότυπα για κάθε κατηγορία Μ.Α.Π., την συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών τύπων Μ.Α.Π., τους περιορισμούς που τυχόν υπάρχουν. Με αυτό το τρόπο θα είναι σε θέση να επιλέξουν το σωστό τύπο Μ.Α.Π. ανά κατηγορία εργασιών για τους εργαζομένους τους.

Ενότητες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

   • Σκοπός
   • Διακινδύνευση (Βασικές έννοιες, ορισμοί)
   • Ιεραρχία Ελέγχων
   • Αξιολόγηση καταλληλόλητας των Μ.Α.Π.
   • Νομοθεσία
   • Ατομικά μέσα προστασίας κεφαλής
   • Ατομικά μέσα προστασίας οφθαλμών & προσώπου
   • Ατομικά μέσα προστασίας κάτω άκρων
   • Ατομικά μέσα προστασίας άνω άκρων
   • Ατομικά μέσα προστασίας ακοής
   • Αναπνευστική προστασία
   • Ατομικά συστήματα προστασίας από πτώση
   • Ιματισμός υψηλής ορατότητας και ανακλαστικότητας
   • Ένδυση εργασίας
   • Έξυπνα Μ.Α.Π., το μέλλον της προστασίας των εργαζομένων
   • Βιβλιογραφία – πηγές

Πληροφορίες Προγράμματος

LEVEL 1

 • Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν στις 01/02/2023.
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Χρονική διάρκεια: 4 ώρες.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 25.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ.

LEVEL 2

 • Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν στις 01/02/2023.
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Χρονική διάρκεια: 4 ώρες.

Δήλωση Συμμετοχής: Θα πρέπει να αποστέλλεται στην Omicron Safety Consulting, μέσω email, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου εκπαιδευόμενου. Η αποστολή γίνεται το αργότερο 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει απαραιτήτως να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.