ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING

Εκπαιδευτικός Φορέας

Η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024:2012, σε συνεργασία με αντίστοιχους, κοινοποιημένους στο ΕΣΥΔ, Φορείς Πιστοποίησης.

Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

 • Ανάφλεξη και εξάπλωση πυρκαγιάς
 • Μετάδοση πυρκαγιάς
 • Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς
 • Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιάς
 • Μέσα κατάσβεσης
 • Πρόληψη πυρκαγιάς
 • Σεισμός
 • Εκκένωση κτιρίου
 • Ομάδα Πυροπροστασίας (Γενικά καθήκοντα, υποχρεώσεις & αρμοδιότητες ομάδας πυροπροστασίας)
 • Εξοπλισμός κτιρίων (Κατασταλτικά και προληπτικά συστήματα  πυροπροστασίας)

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Έναρξη προγράμματος: Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν στις 01/02/2023.
 • Διεξαγωγή εκπαίδευσης:
  • Τοποθεσία: Περσεφόνης 15 & Ηρ. Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, 2ος όροφος.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Ώρα έναρξης εκπαίδευσης: Κατόπιν συνεννόησης.
  • Χρονική διάρκεια: 6 ώρες.
  • Αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα: Ελάχιστος 10 άτομα και μέγιστος 25.
  • Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εκπαίδευση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής.
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο): ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ.
 • Δήλωση Συμμετοχής: Θα πρέπει να αποστέλλονται Omicron Safety Consulting, μέσω email, τα κάτωθι:
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου εκπαιδευόμενου.
  • Η αποστολή των ανωτέρω γίνεται το αργότερο 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει απαραιτήτως:
  • Να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.
 • Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα αποστέλλεται με email στην Omicron Safety Consulting.