Η OMICRON SAFETY CONSULTING, σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), πραγματοποίησαν τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια πιστοποίησης Λεβαδόρου, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν 05 και 12 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του φορέα Δια Βίου Μάθησης ACADEMY SKILLS, στην Ελευσίνα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. και COLLECTORS Α.Ε.Τ.Ε., από τον κλάδο των Βιομηχανικών Κατασκευών και την εταιρεία HERMES GROUP από τον κλάδο των Μεταφορές – Ανυψώσεων, για την συμμετοχή του προσωπικού τους.

Published On: 14 Νοεμβρίου, 2022 / Categories: Uncategorized, Νέα / Tags: , , , /