Συνεργασία της OMICRON SAFETY CONSULTING με τον Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT, για το πρόγραμμα “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ”.
Basic: Εκπαίδευση εργατοτεχνικού προσωπικού για εργασία σε περιορισμένους χώρους.
Pro: Πρόγραμμα βασισμένο στον Αμερικανικό Οδηγό NFPA 350 “Ασφαλής είσοδος και εργασία σε περιορισμένο χώρο”.
Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει, ήδη, βάσει του προτύπου ISO45001, οι εταιρείες Α. Ζησιμόπουλος Α.Β.Ε.Ε. (Καθαρισμοί – Βαφές), TCP PROTECT – Η ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. (Αμμοβολές – Βαφές), APOLLON ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Μηχανολογικές Εργασίες) και FTS ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μηχανολογικές Εργασίες).
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ή για να προγραμματίσετε την εκπαίδευση του προσωπικού σας.
Published On: 27 Σεπτεμβρίου, 2022 / Categories: Νέα / Tags: , , /