Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας στην Εργασία

Οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν τους δείκτες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ένα ισχυρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφάλειας. Η εκπαίδευση ασφάλειας βοηθά τα μέλη του προσωπικού στον εντοπισμό των κινδύνων και την αντιμετώπισή τους, καθώς επίσης και να κατανοήσουν τις εγκεκριμένες πρακτικές και διαδικασίες ασφάλειας των οργανισμών.

Η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας. Σε συνεργασία με τρίτους Φορείς, πιστοποιεί όλα τα προγράμματά της βάσει προτύπου ΕΝ ISO 45001, ως επιστέγασμα της επάρκειας και διαύγειας της διαδικασίας εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024.

Βιομηχανικά Σεμινάρια

Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron

Εκπαίδευση στην επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού ανύψωσης και τις σωστές πρακτικές πρόσδεσης των φορτίων. Μέθοδοι επικοινωνίας με τους χειριστές γερανών. Πληροφορίες προγράμματος.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης ασφαλούς χρήσης καλαθοφόρων. Πληροφορίες προγράμματος.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης ασφαλούς χρήσης περονοφόρων οχημάτων. Πληροφορίες προγράμματος.

Σεμινάριο στο χειρισμό γερανογέφυρας, ανύψωση φορτίων και χρήση της στο πεδίο.

basic: Εκπαίδευση εργατοτεχνικού προσωπικού για εργασία σε περιορισμένους χώρους.

pro: Πρόγραμμα βασισμένο στον Αμερικανικό Οδηγό NFPA 350, ασφαλής είσοδος και εργασία σε περιορισμένο χώρο.

Πληροφορίες προγράμματος.

Βασική εκπαίδευση κανόνων που αφορούν εξοπλισμό εργασίας και μεθόδους πρόσδεσης σε ύψος. Μυοσκελετικοί κίνδυνοι και χειρονακτική διακίνηση φορτίων.

Εκπαίδευση βασισμένη στο πρότυπο BS EN 14502-1:2021.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης ασφαλούς χρήσης περονοφόρων οχημάτων. Πληροφορίες προγράμματος.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς συναρμολόγησης ικριωμάτων. Πληροφορίες προγράμματος.

Εκπαίδευση στην επιλογή, σωστή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση των ΜΑΠ. Κατηγορίες, πρότυπα και ειδικές προδιαγραφές. Πληροφορίες προγράμματος.

Διαδικασία ηλεκτρολογικής απομόνωσης “LOTOTO”.

Εκρηκτικές ατμόσφαιρες, ζώνες, αντιεκρηκτικός εξοπλισμός και εργαλεία.

Ειδικά μέτρα κατά τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σεμινάριο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών.

Σεμινάρια εργολαβικών εταιριών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το αντικείμενό τους, σε όλα τα θέματα που αφορούν εργασίες σε περιβάλλον βιομηχανίας πετρελαιοειδών.

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση

Δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μέτρα και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

New Marketing Leaders

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διερεύνησης εργατικών ατυχημάτων. Πληροφορίες προγράμματος.

Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σε κτήρια και γραφεία.

Σεμινάριο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για κτήρια και επαγγελματικούς χώρους.

Σεμινάριο πυροπροστασίας και ασφαλούς εκκένωσης κτιρίου. Πληροφορίες προγράμματος.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης/πιστοποίησης αμυντικής οδήγησης με βάση το πρότυπο EN ISO 45001:2018.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς παράδοσης με τη χρήση δικύκλου, για διανομείς έτοιμου φαγητού και αντικειμένων. Υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης κάτω από διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επαγγελματικής επάρκειας.

Σεμινάριο Α’ Βοηθειών, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές και διασώστες.

Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης, μυοσκελετικές παθήσεις, εργονομία.

Ευχαριστούμε τους Συνεργάτες μας

Μερικοί από αυτούς

Εκπαιδεύστε το Προσωπικό σας !

Η Υγεία και η Ασφάλεια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή και το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Ο σκοπός της Omicron Safety Consulting είναι να δώσει στις επιχειρήσεις την υποστήριξη που χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου “ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ”.

Omicron Safety Consulting
Βιομηχανικές-εκπαιδεύσεις-omicron
Omicron
Ενημερωθείτε για τις Υπηρεσίες μας

Συμπληρώνοντας την φόρμα συμφωνείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μεσω τηλεφώνου.