Το κόστος για κάθε επιχειρηματικό τομέα δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες από τους οποίους κοστολογείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξηγήσουμε περισσότερα.