Η Omicron Safety Consulting συνεργαζόμενη με Φορείς Πιστοποίησης, συνοδεύει τα εκπαιδευτικά της προγράμματα με πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης (ISO 45001) ή και επαγγελματικής επάρκειας (ISO/IEC 17024).